Adlernest Gustavsburg

Logisch gibt's bei uns Bier!

 
Mer sinn stolz Ihne frisches
Bitburger vum Fass aabiete zu könne'!

Außerdem gibt's aach
Pfungstädter Hefeweize:
--dunkles, helles unn kristall.

 .